Urker meisjes in klederdracht beginnen spontaan in het stripboek te lezen.
Urker meisjes in klederdracht beginnen spontaan in het stripboek te lezen.

‘Op Urkerdag beseften we: ons doel is bereikt’

Cultuur

Het was twee jaar hard werken voor Jelle van Slooten en Meindert Hakvoort van Stichting Odulphus, en het resultaat mag er zeker zijn: het stripboek over Japien de Joode. De twee blikken terug op hun project, vertellen over het succes ervan en willen de Urkers bedanken.

Het project vindt zijn oorsprong in 2021. Na de eerste ideeën werd er een plan gemaakt. Het realiseren van het stripboek had uiteindelijk meer voeten in de aarde dan gehoopt en verwacht. Het coronavirus, ziekte van de illustrator én de oorlog in Oekraïne leverden vertraging op. Meindert: ,,Dat weten veel mensen niet, maar door de oorlog in Oekraïne zijn de papierprijzen flink gestegen. Onder andere hierdoor vielen de kosten een stuk hoger uit. Terwijl we net door subsidies, sponsors en schenkingen het financiële gedeelte rond hadden.’’

Op de kaart zetten

Iets later dan in eerste instantie gepland, was het afgelopen april zover: de presentatie van het stripboek, vlak voor 4 en 5 mei. ,,Er zijn stripboeken verspreid over alle basisscholen en middelbare scholen in Flevoland, en deze werden goed ontvangen. Via de website japiendejoode.nl kunnen lesbrieven worden gedownload, speciaal gemaakt voor de groepen 8 en brugklassen.’’ Momenteel zijn ze bezig om het stripboek nog meer op de kaart te zetten; al meer dan 2000 onderwijsinstellingen in Nederland zijn geïnformeerd over het boek en de lessen.

Op Urkerdag verkochten Jelle en Meindert de stripboeken bij Cultuur-eus Tromp de Vries. ,,Kinderen spraken ons aan en herkenden het verhaal van Japien de Joode’’, vertelt Jelle. ,,Dat was zo’n mooi moment. We beseften dat ons doel is bereikt: het verhaal van Japien toegankelijk maken voor de jeugd.’’ Sinds kort is er een looproute te volgen, op te halen bij Tourist Info en te vinden op de website. Via QR-codes worden deelnemers langs diverse locaties geleid. Jelle en Meindert hopen dat de geschiedenis van Japien nog door velen gehoord mag worden.

Positief

Inmiddels zijn ze bijna door de eerste druk van 4150 exemplaren heen. Ook is het stripboek in het Urkers vertaald, daarvan was een beperkte druk; inmiddels zitten ze op druk twee. ,,We hebben veel financiële steun van en positieve reacties gekregen vanuit de Urker gemeenschap. We willen daarom vanaf deze plek de Urkers hartelijk bedanken voor alle inzet’’, besluiten de heren.