Klintjes

De rubriek Klintjes is een service die uitsluitend bedoeld is voor abonnees van Het Urkerland.

Klintjes zijn gratis kleine advertenties, waarin door particulieren zaken te koop kunnen worden aangeboden of gevraagd, met een maximum waarde van € 250,00.

Via onderstaand formulier kunt u uw Klintjen opgeven:

*Verplichte velden 

Voorwaarden voor het opgeven van een Klintjen:

  • De rubriek Klintjes is een service die uitsluitend bedoeld is voor de abonnees van Het Urkerland.
  • De Klintjes zijn niet bestemd voor zaken die een commercieel doel dienen of door een onderneming opgegeven worden.
  • In de Klintjes mogen Urkerlandabonnees artikelen aanbieden tot een bedrag van 250 euro.
  • Het Urkerland behoudt zich het recht voor een opgave te weigeren.
  • Onroerend goed-zaken, vacatures, auto’s en scooters komen niet in aanmerking om in een Klintjen te plaatsen.

Reguliere advertenties
Voldoet uw Klintjen niet aan de voorwaarden, dan kunt u gebruik maken van onze reguliere advertenties.