n ADI Negev biedt 24/7 zorg aan 400 bewoners, van baby's tot adolescenten. Hier is een toegewijd multidisciplinair team actief samen met vrijwilligers, onder wie in het verleden ook Urkers, om voor de kinderen te zorgen.
n ADI Negev biedt 24/7 zorg aan 400 bewoners, van baby's tot adolescenten. Hier is een toegewijd multidisciplinair team actief samen met vrijwilligers, onder wie in het verleden ook Urkers, om voor de kinderen te zorgen.

Oorlog grote weerslag op ADI Negev; Urker steun voor zorgdorp

Liefdadigheid

Ook het zorgdorp ADI Negev (voorheen Aleh Negev) heeft te lijden onder de oorlog in Israël. Direct na 7 oktober kwamen er negen medewerkers om het leven, door terroristische aanslagen die zich pal naast het dorp voltrokken.

Urk biedt al jaren ondersteuning aan het zorgdorp, dat zo’n 20 kilometer vanaf de Gazastrook is gesitueerd. In 2019 werd de opbrengst van de meischolveiling van 142.000 euro toebedeeld aan ADI Negev. Van het bedrag werd een mooie manege gebouwd. Ook zijn er in de afgelopen jaren veel Urkers komen werken en stage lopen bij ADI Negev. In het zorgdorp wonen kinderen en volwassenen met ernstige meervoudige handicaps, zowel cognitief als fysiek. Ook is de stichting bezig met het bouwen van een ziekenhuis. Yochanan Zomer van ADI Negev vertelt: ,,We hebben nu één tijdelijke afdeling ingericht om gewonde burgers en militairen op te vangen. Bij de aanslag naast het dorp kwamen 40 mensen om het leven en waren er veel gewonden. Iedere medewerker heeft wel familie verloren aan de oorlog en we proberen iedereen emotionele steun te geven. Ook zijn sommige families van werknemers hun huis kwijt, we hebben daarom appartementen ingericht voor hen.’’ De bouw van het ziekenhuis ligt nu grotendeels stil, waardoor de nieuwe afdeling geriatrie op zich laat wachten. De veiligheidsmaatregelen zijn opgeschaald. ,,We hebben de muren en deuren verhoogd rondom het dorp en meer camera’s opgehangen.’’ De boerderij van het zorgdorp staat op een lager pitje, doordat de directeur ervan ook opgeroepen is als reservist. ,,De werknemers komen gelukkig nog wel, dus het werk gaat door, al komen we wel handen tekort.’’

ADI Negev steunen kan via NL92 ABNA 0528 1700 15 t.n.v. Stichting ADI Israel.