Het Urkerland

Urk formeert Lokaal Comité Vrijwilligers

De gemeente Urk heeft het initiatief genomen tot de oprichting van een Lokaal Comité Vrijwilligers. Urk doet dit om daarmee ook lokaal aandacht te vragen voor de vrijwilligers in het kader van het komende Internationale Jaar voor de Vrijwilligers (2001).

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om aan de gemeenteraad voor te stellen voor de organisatie van activiteiten een budget van