Het Urkerland

Frequenter onderhoud Wilhelminapark

In de aprilvergadering van de commissie R.O.V. zijn door het G.P.V.-raadslid, mevrouw D. Hoekstra, vragen gesteld over de onderhoudssituatie van het Wilhelminapark, vlak achter het gemeentehuis. Gesteld werd dat het park sterk vervuild was en dat de onderhoudssituatie te wensen overliet.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Urk, geconfronteerd met deze vraag, heeft vervolgens geconstateerd dat het Wilhelminapark steeds intensiever door jong en oud wordt gebruikt. Dit intensievere gebruik van het park in met name de warmere maanden vraagt ook om een frequenter onderhoud dan tot nu toe het geval was.
In de achterliggende maanden is gezocht naar een oplossing om dat frequentere onderhoud te realiseren. Het extra inzetten van de gemeentelijke plantsoenendienst bleek, hoewel voor de hand liggend, geen passende oplossing. Een oplossing is nu gevonden in een nauwe samenwerking met het vlakbij gelegen dagverblijf voor ouderen, Peppelstek. Met de leiding van Peppelstek is afgesproken dat zij wekelijks drie medewerkers inzetten voor het extra onderhoud van het Wilhelminapark in de periode van mei tot en met september. De achterliggende weken is reeds tot tevredenheid van beide partijen proef gedraaid.