Het Urkerland
De toekomst van de Urker bibliotheek is zeer onzeker, nu er geen directe oplossing voor het tekort van ruim 50.000 euro is. De toekomst van de Urker bibliotheek is zeer onzeker, nu er geen directe oplossing voor het tekort van ruim 50.000 euro is.
0

Bibliotheek in impasse

Iedereen is blij met de Urker bibliotheek. De uitgebreide collectie, de leuke activiteiten, de belangrijke functie die het leeshuis heeft binnen de samenleving: de voltallige gemeenteraad ziet het nut van de bieb. Maar de bibliotheek komt meer dan 50.000 euro tekort. En de gemeente heeft geen geld. De bieb bevindt zich in een impasse.

Vanaf volgende week donderdag, 1 maart, is het uit met de pret bij de bibliotheek. Er worden geen nieuwe boeken meer aangeschaft, klanten kunnen geen reserveringen meer plaatsen en op maandag zit de bieb dicht. Ook activiteiten als ‘Vrijdag, blijdag’ zijn geschrapt. Dit pakket ‘noodmaatregelen’, zoals de bieb het omschrijft, moet het tekort drukken. ,,We staan met de rug tegen de muur’’, aldus teammanager Stieneke Mazereeuw. ,,Wat ons betreft hebben we alle mogelijke bezuinigingen doorgevoerd die er maar mogelijk zijn. We werken met een klein team, dat ontzettend veel werk verricht. Meer kunnen we echt niet doen.’’

De bibliotheekmedewerkers zijn gefrustreerd, maar voelen zich gesteund door het Urker publiek. Er komen veel reacties binnen, in de bieb, maar ook op straat. ,,Het valt mij echt op hoeveel mensen er boos om zijn. Ze vinden het vreemd dat een bibliotheek te weinig geld kan hebben, terwijl het soms lijkt of er zoveel geld voor andere zaken is. En die noodmaatregelen, daar is niemand blij mee. In het ergste geval moeten we verhuizen naar een school en daar een kleine jeugbieb gaan runnen.‘’

Niet populair
ChristenUnie-fractievoorzitter Albert Woord wil de bieb echter niet uit de impasse halen. ,,De bieb heeft een groot, structureel tekort. En het lijkt misschien af en toe wel zo, maar het geld van de gemeente is niet gratis. Dat komt bij de burger weg, op welke manier dan ook. Of wij halen het bij de burger weg door de belastingen te verhogen, of de bibliotheek moet de tarieven verhogen. Hoe je het ook wendt of keert; populair wordt je er niet van.

Maar we hebben allemaal met bezuinigingen te maken, de gemeente net zo goed. Wij moeten zeven ton tekort wegwerken, ga er maar aan staan. Er zijn zoveel goede organisaties, denk aan SVU of Buurtwerk, die graag structureel meer geld zouden willen. Daar kunnen we op dit moment echter niet aan beginnen.’’

Woord ziet wel mogelijkheden om een incidentele meevaller uit te delen. ,,Als de bieb met een goed plan komt om het structurele tekort in te perken, dan gaan wij als gemeente ook onze best doen. Maar zomaar een zak met geld uitdelen, dat wordt ‘m niet.’’

Jeugdbibliotheek?
Ook oppositieleider Klaas Brouwer (CDA) wil de tering naar de nering zetten. ,,De bieb wil het liefst dat wij met geld over de brug komen. Maar dat is er niet. Het is jammer dat de bieb als bezuinigingsmaatregel kiest om te snijden in haar dienstverlening. Een tariefsverhoging zou ook een goede mogelijkheid zijn.’’

,,De maatregel om op maandag dicht te gaan is niet leuk, maar als dat tienduizend euro scheelt per jaar… Dan is er nog wel een afweging te maken. ‘’

Wat Brouwer betreft gaat het rampscenario dat de bieb schetst in ieder geval nooit gebeuren. ,,Het kan niet zo zijn dat onze mooie bieb verschrompelt tot een kleine jeugdbibliotheek. Dat willen we niet laten gebeuren. De bal ligt nu bij de Flevomeer Bibliotheken, we hopen dat ze met een solide plan kunnen komen.’’