Het Urkerland

Club werkt aan financiële toekomst

De nieuwjaarsreceptie van SV Urk had zaterdag een positieve lading. Bestuurslid Jannie Snoek keek in haar toespraak eerst nog even terug op het voorbije jaar, maar richtte zich vooral op de toekomst van de club. Een nieuwe penningmeester, een nieuwe voorzitter en hoopvolle gesprekken over aanvulling van het bestuur. Daarbij ook nog de nadruk op de toekomstplannen. Plannen die vooral met financiën te maken hebben. De club heeft dringend een nieuw clubgebouw nodig, met de daarbij behorende vergaderruimtes. Er is al een bedrag gereserveerd, maar dat is nog lang niet genoeg om de plannen te realiseren. Achter de schermen wordt aan een plan gewerkt om voldoende financiële middelen bij elkaar te brengen om de club toekomstbestendig te maken als het gaat om de accommodatie.