Het Urkerland

Netwerkbijeenkomst voor zorgaanbieders

Positieve Gezondheid, dat was het onderwerp van de eerste netwerkbijeenkomst voor zorgaanbieders op Urk. Vertegenwoordigers van huisartsenpraktijken Het Dok en De Noord, Fytac, Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Talma Urk, Apotheek Urk, Paramedi Group Urk, Caritas Urk, de GGD en de gemeente kwamen woensdag bij elkaar in de kantine van het gemeentehuis. Oud-schaatser Carl Verheijen gaf een masterclass over het concept positieve gezondheid. Belangrijkste punt was dat gezondheid niet meer wordt gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en daarin zoveel mogelijk eigen regie te voeren. De avond, georganiseerd door de organisatie Gezond op Urk, was geslaagd te noemen. Het concept positieve gezondheid is enthousiast ontvangen en de deelnemers zijn positief over een vervolgbijeenkomst. De hulpverleners hebben de wens uitgesproken gezamenlijk goede zorg te leveren en zo de gezondheid op Urk te verbeteren.