Het Urkerland

IJsselmeervissers doen beroep op minister

De IJsselmeervissers, vertegenwoordigd door Anja Keuter (UK 446) en Paulus de Boer (UK 55), maakten vorige week van de gelegenheid gebruik om minister Carola Schouten tijdens haar werkbezoek aan Urk een brief te overhandigen. Met een prangende oproep: ,,U heeft een warm hart voor de visserij, wilt u zich ook in ons dossier verdiepen?''


In de brief zet de beroepsgroep van vissers die actief zijn op het Markermeer en IJsselmeer de onzekere situatie uiteen. ,,Het is nog maar zeer de vraag of wij het komende seizoen weer mogen vissen'', stellen de vissers in de brief. ,,En dat terwijl de meren de laatste jaren een zeer goede visstand hebben, dat blijkt uit vangstgegevens.'' De onzekerheid is gelegen in het feit dat ze voor vergunningen afhankelijk zijn van diverse overheden. ,,Het ministerie verstrekt de normale vergunning. Deze is echter niets waard als de provincies Flevoland en Friesland geen Nb-wetvergunning verstrekken. Juist het verkrijgen van deze Nb-wetvergunning wordt ieder jaar moeilijker, zo niet onmogelijk, mede door de steeds verder aangescherpte eisen en voorwaarden die de diverse organisaties en ngo's stellen. Inmiddels hebben de vissers 85 procent van hun capaciteit ingeleverd. De visstand is goed, wij weten niet meer wat wij nog kunnen doen om aan de eisen voor de Nb-wet te voldoen. Wij zijn de enige beroepsgroep die ieder jaar opnieuw een Nb-wetvergunning moet aanvragen, terwijl alle andere organisaties, windmolenparken en zandzuigers etc., deze voor tien jaar krijgen. Wij hebben hulp nodig. En die zoeken wij bij u.''