Het Urkerland

Kaarten reserveren voor The Psalm Project

The Psalm Project geeft donderdag een concert in Kerkelijk Centrum De Poort. Het concert begint om acht uur 's avonds. Tijdens onze erediensten nemen de psalmen een hele belangrijke plek in, The Psalm Project brengt deze oude bekende liederen op een geheel nieuwe en eigen wijze ten gehore, zonder afbreuk te doen aan het bekende. Tickets zijn gratis te reserveren via: zingenindekerk.nl/reserveren/paasconcert-the-psalm-project-urk.