Het Urkerland

Advies formatie: CU, HvU en SGP

Informateur Cock Grandia adviseert op basis van zijn informerende gesprekken om te onderzoeken of de huidige coalitiepartijen ChristenUnie, Hart voor Urk en SGP een nieuw college kunnen vormen. Dat heeft hij gisteravond (woensdag) bekend gemaakt. In de gesprekken die Grandia in de afgelopen week met alle fractievoorzitters heeft gevoerd werd door vier partijen aangegeven dat voortzetting van het huidige college de voorkeur heeft. Eén keer werd de voorkeur voor een coaltie van CU, HvU, SGP en GB uitgesproken en één keer een formatie van CU, CDA en HvU.


,,Op basis van de gesprekken en de aangegeven voorkeuren is de meest voor de hand liggende optie om het college gelijk te houden. Deze coalitie geniet een breed draagvlak en veel vertrouwen en toont grote samenwerkingsbereidheid. Dat zijn een aantal belangrijke ingrediënten die ook voor de toekomst een collegiaal bestuur met de daarbij behorende verantwoordelijkheid collegebreed mogelijk maken'', laat Cock Grandia weten. Hij onderzocht, mede gelet op de stemverhoudingen, uitdrukkelijk in hoeverre het CDA in het college kan deelnemen. ,,Het draagvlak hiervoor blijkt minder te zijn dan ten aanzien van voortzetting van de huidige coalitie. De door mij waargenomen aarzelingen bij de partijen voor deelname van het CDA in de coalitie, betreffen met name de beleving van een minder constructieve houding dan gewenst. Deze beleving betreft de afgelopen raadsperiode.'' Grandia adviseert tevens om het aantal wethouders op drie te laten staan: 'aangezien vijf van de partijen dat hebben aangegeven'.