Het Urkerland

UG wil meer geld voor sanering Wijk 8

Anja Keuter-Kapitein (UG) heeft het college opgeroepen om meer geld beschikbaar te stellen voor de sanering van de vervuilde grond in Wijk 8. Ze refereerde daarbij aan een onderzoek dat in opdracht van de bewoners is uitgevoerd. Daaruit bleek dat de vervuiling veel groter is dan uit een eerder onderzoek bleek. Keuter riep in commissie 2 op om opnieuw om de tafel te gaan met de buurt, omdat de huidige saneringsplannen niet gedragen worden door de bewoners. Wethouder Johannes Koffeman antwoordde dat afgesproken is om eens per drie maanden te overleggen. ,,Het bevreemdt me dat er gezegd wordt dat de gezamenlijke buren niet achter de plannen staan. Er zijn namelijk ook buren die gevraagd hebben om haast te maken met de huidige plannen. Daarbij worden ze gehinderd door de huidige protesten.”