Het Urkerland

Gemeente Urk heeft meevaller: dik drie ton

De gemeente heeft boekjaar 2017 kunnen afsluiten met een positief resultaat van 317.300 euro. Volgens burgemeester Pieter van Maaren komt dat door 'de invloed van de groeiende economie en anderzijds door het gevoerde sobere doch doelmatig beleid'.


De positieve cijfers worden onder meer veroorzaakt door de forse, eenmalige meevaller op het Sociaal Domein en door de aangetrokken verkoop van gronden voor de woningbouw en het bedrijfsleven. Ook was er minder geld nodig voor de uitkeringsregeling zelfstandigen. In het resultaat zitten plussen en minnen, toegelicht in de jaarrekening, en zit een nog niet uitgegeven bedrag voor de buitendijkse haven. Van Maaren: ,,Het college stelt voor om het positieve saldo over 2017 te betrekken bij de te nemen beleidskeuzes in de kadernota."


,,Naast de uitvoering van reguliere wettelijke taken zoals de verstrekking van uitkeringen, de opvang van statushouders en de actualisatie van bestemmingsplannen, is er volop gewerkt aan de ontwikkeling van Urk. Er is flink gebouwd in de Oranjewijk. In het bestaande gebied waren wegreconstructies en is samen met Concern voor Werk gewerkt aan beheer en onderhoud van onze openbare ruimte."