Het Urkerland

Herman Zwart wordt gemeentesecretaris

Herman Zwart wordt per 1 september de nieuwe gemeentesecretaris. Hij is de opvolger van Rien Bogerd, die eerder dit jaar afscheid nam. Herman Zwart was zeven jaar gemeentesecretaris in de gemeente Wûnseradiel. Daarna heeft hij elf jaar in deze functie gewerkt in Dalfsen, waar hij blijft wonen. Vervolgens heeft hij drie jaar als interim-manager en gemeentesecretaris bij verschillende overheidsorganisaties gewerkt. Zijn laatste functie was kwartiermaker en gemeentesecretaris van de fusiegemeente Westerwolde in Groningen. Het college stelt: ,,Qua persoonlijkheid en werkervaring past Herman Zwart goed in het profiel. Het college verwacht dan ook dat Zwart zijn verbindende rol tussen bestuur en gemeentelijke organisatie prima gaat vervullen." Zwart is geboren in Elburg en is 59 jaar. Hij is gehuwd en heeft samen met zijn vrouw drie volwassen kinderen.