Het Urkerland

Blauwalg: lege stranden

'Blauwalg? Wat is dat?'. Toeristen lezen het waarschuwingsbordje bij het dijkstrandje, met de summiere informatie die daar wordt geleverd over de toestand van het water, soms met verbazing. De blauwalgwaarschuwing voor de beide stranden is van kracht sinds 24 juli en geldt nog altijd. Getuige het lege strand, wordt er ook wel gehoor aan gegeven. Bij het grote strand betreft het een waarschuwing, bij het dijkstrand is er sprake van een negatief zwemadvies vanwege de grote kans op huidirritatie en maag-/darmklachten. Blauwalgen zijn bacteriën die schadelijke stoffen aan het water kunnen afgeven.