Het Urkerland
Tijdens de pauze snuffelen tussen de koopwaar. Tijdens de pauze snuffelen tussen de koopwaar.
0

Zendingsdag voor Mbuma wordt drukbezocht

'Om de prediking van het evangelie te geloven moet er wel een wonder van vrije soevereine genade gebeuren. Dat geldt zowel voor de verkondiging in Nederland als op het zendingsveld in Zimbabwe, want als het van mensen zou moeten komen, dan zou er niemand komen'. Dat zei dominee A. van Voorden zaterdag, toen hij de Mbumazendingsdag opende. Veel bezoekers uit het hele land woonden de bijeenkomst in de Jachin Boazkerk bij.


De Mbumazending steunt sinds de jaren 60 het zendingswerk van de Free Presbyterian Church of Scotland (FPCS) in Zimbabwe. Dominee A. van Voorden, predikant van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Leerdam en voorzitter van de Nederlandse Mbumazending, opende de zendingsdag met een spreekbeurt over 1 Cor. 1 vers 23a. Volgens dominee Van Voorden bestaat er buiten Christus geen fundament voor de kerk in Nederland en: 'buiten Christus is er ook geen grond voor de prediking op het zendingsveld'. ,,Niet een opbouwende maar een ontdekkende prediking is nodig omdat de mens van de eigengerechtigheid en de dwaasheid afgebracht moet worden. Het is verblijdend te weten dat op het Mbumazendingsveld in Zimbabwe deze prediking in verbondenheid met de Schotse oudvaders nog voortgang mag vinden.''


Dominee G. Bredeweg, predikant van de Vrije Gereformeerde Gemeente te Kruiningen, nam de geschiedenis uit 1 Kon. 17 als uitgangspunt. Dominee Bredeweg: ,,De droogte op het land is niet het ergste, maar als er in de kerk geen dauw of regen meer valt, dat is veel erger.'' Dominee H. Zweistra vervolgde in het middaggedeelte met een toespraak over 1 Tim. 1 vers 15. Volgens dominee Zweistra valt de nadruk in deze tekst op het onuitsprekelijke wonder, namelijk dat Jezus Christus vanuit de heerlijkheid naar deze verloren wereld kwam. ,,Bedenk dat Jezus Christus naar een diep gezonken, ja Godsvijandige wereld afdaalde om ongevoelige zondaren op te zoeken, die van het hoogste kwaad te verlossen om dan te brengen tot het hoogste goed", aldus de plaatselijke predikant. ,,Jezus Christus, enkel Licht en enkel Leven, wilde als een samenbundeling van zondeschuld aan een kruis hangen, opdat Hij de gelovigen op Zijn kosten zouden leven. Wie dat beseft geeft Christus alle eer die Hem toekomt.''


Na de collecte vertelde meester Jelle Kaptijn voor de jeugd een verhaal over het voormalig communistische regime in Albanië en dominee Th. L. Zwartbol, predikant van de Oud Gereformeerde Gemeente op Urk, besloot de Mbumazendingsdag met een meditatie over Pred. 9 vers 13, 14 en 15. Het gaat hier over een kleine stad met weinig inwoners. Er kwam een grote koning die deze stad omsingelde. Uiteindelijk werd de stad verlost door toedoen van een arme wijze man. Maar niemand dacht later terug aan deze wijze man. Dominee Zwartbol trok de lijn door naar de stad 'mensenziel'. ,,Deze stad werd ook omsingeld en ingenomen door diabolus. Uiteindelijk werd zij verlost door Christus, maar de ware dankbaarheid bleef uit. Daarin zien wij dat het een eenzijdig werk van God is en ook in de voortduur blijft.''


Mooi bedrag voor zending


De zendingsdag voor Mbuma heeft het prachtige bedrag van 11.250 euro opgebracht.