Het Urkerland
Een deel van het scheepswrak liggende onderaan de boulevard ter hoogte van de vuurtoren. Een deel van het scheepswrak liggende onderaan de boulevard ter hoogte van de vuurtoren.
4

Scheepswrak met hulp aangespoeld

Het Urkerland schreef vorige week over het aangespoelde scheepswrak dat onderaan de boulevard ter hoogte van de vuurtoren te zien is. Albert Romkes vermeldt de toedracht van het aanspoelen.


,,Tijdens het zwemmen rond de vuurtoren vrijdagmiddag rustte ik even uit op de ommelebommelestien. Toen ik even dicht om de ommele heenliep, strompelde ik over iets wat bij nader inzien een stuk wrakhout was. Kinderen duiken hier geregeld vanaf en om er zeker van te zijn dat kinderen zich hieraan niet bezeren, besloot ik om te proberen het naar de kant te slepen. Met enige inspanning lukte dit. Hoe het bij de ommelebommele terecht is gekomen, is niet bekend. Hoogstwaarschijnlijk zijn er zwemmers geweest die het op de Vormt zijn tegengekomen en het daar hebben gedumpt. Het is zoals het daar ligt, ondertussen een week, een bezienswaardigheid geworden voor de Urker en de toeristische passanten. Het wrakhout is onderdeel geweest van een houten vlet uit een grijs verleden toen de Urker visserlui met houten botters, schuiten en vletten de Zuiderzee bevoeren en met veel moeite en inspanning in het zweet huns aanschijns hun dagelijks brood trachtten te verdienen.''


Scheepswrak niet deponeren


,,Mijn voorstel is om het niet door het waterschap bij het groot vuil te laten deponeren, maar het een blijvende plaats te geven. Zodat ook wijzelf en onze jeugd, die veelal niet zo ruim bemeten is in kennis van onze geschiedenis, hiermee in de hedendaagse overweldigende welvaartsstaat een tastbare herinnering uit het verleden heeft met een tot nadenken stemmend en verklarend verhaal.''