Het Urkerland
November 2017: storing Urkersluis en dat gebeurt vaker. November 2017: storing Urkersluis en dat gebeurt vaker.
5

Urkersluis wordt grondig aangepakt

Met maar liefst dertig storingen in de eerste helft van dit jaar, spant de Urkersluis de kroon als het gaat om problemen opleveren. De provincie trekt de komende jaren ervoor uit om alle bruggen en sluizen in de regio aan te pakken, en vanwege het grote aantal storingen staat Urk bovenaan in de volgorde van aanpak. Ook is het de bedoeling om plaatselijk een noodbedieningsvoorziening aan te leggen, waarmee uiteindelijk - in geval van nood - alle bruggen en sluizen in de regio bediend kunnen worden.


In totaal zijn er vanaf januari tot augustus dit jaar 2.324 schepen geschut in de Urkersluis, waarvan er 594 beroepsmatig de wateren bevaren. In het tweede halfjaar verwacht de provincie nog wel de nodige passanten; het aantal doorvaarten in geheel 2017 was 3.646, waarvan 753 beroepsmatig. ,,Van de dertig storingen in de eerste helft van dit jaar, hadden er tien een technische oorzaak, werden er vier veroorzaakt door vuil tussen de sluisdeuren en zestien storingen hebben niet tot hinder geleid voor het verkeer over de weg of door het water'', weet een woordvoerder van de provincie te vertellen.


In de zomer van 2016 zijn de sluisdeuren al vervangen en de meest in het oog springende zaken die de komende renovatie op de lijst staan zijn de vernieuwing van de elektrotechnische installatie, het opnieuw inrichten van het bediengebouw van de Urkersluis als een noodbediencentrale en het vervangen van de steigers en de andere remmingswerken achter de brug. ,,Wat betreft de technische installatie: die is voor het oog dan wel achter de schermen, maar ook ingrijpend. Alle bruggen en sluizen en de twee nieuwe noodbediencentrales krijgen dezelfde installatie.'' Op dit moment is de aannemerscombinatie Croonwolter&dros (CWD) en Hollandia Services, die door de provincie in de arm is genomen, bezig met het inventariseren wat er allemaal moet gebeuren. Volgens de planning kan er volgend jaar worden gestart met het werk en is de enorme klus aan alle dertien beweegbare bruggen en elf sluizen in Flevoland in maart 2023 geklaard. ,,We verwachten dat de aannemer de planning na de zomer definitief rond heeft.'' De bruggen en sluizen vallen sinds 1986 onder de verantwoordelijkheid van de provincie, sinds 2014 worden ze allemaal op afstand bediend vanuit het provinciehuis in Lelystad.