Het Urkerland

Afscheidsavond vrijwilligers Vakantiebijbelschool

Voor alle vrijwilligers die hebben meegewerkt aan de Vakantiebijbelschool wordt op donderdag 13 september een afscheidsavond georganiseerd. De bijeenkomst vindt plaats in de Immanuëlkerk en begint om acht uur 's avonds. Wees welkom!