Het Urkerland

Lezing over de Afscheiding op Urk

Oud-gemeentesecretaris Rien Bogerd geeft woensdag 19 september een lezing over het onderwerp 'Urk en de Afscheiding'. De bijeenkomst vindt plaats in het Kerkje aan de Zee, dat een belangrijke rol bij de Reformatie en Afscheiding heeft gespeeld. Aanvang is acht uur.


Dominee Korving, dominee Terpstra en Rien Bogerd startten vorig jaar – 500 jaar na de Kerkhervorming – met een lezing over Urk en de Reformatie. Dominee Korving: ,,Die lezing viel in goede aarde. Diverse mensen hebben ons gevraagd er een vervolg aan te geven. Vandaar dat nu gekozen is voor Urk en de Afscheiding." Rien Bogerd vult aan dat de lezing Urk en de Afscheiding begint bij de periode na de Reformatie op Urk. ,,De lezing sluit aan bij die van vorig jaar." In de lezing wordt de aanleiding tot de Afscheiding op Urk geschetst. ,,Daarnaast wordt informatie over de Afscheiding zelf verstrekt en wat dat voor het eiland Urk betekende."


De bijeenkomst is vrij toegankelijk. Wel wordt er een collecte voor de onkosten gehouden. Iedereen is van harte welkom.