Het Urkerland

Ambulance continu paraat in 2019

Zorgminister Bruno Bruins heeft toegezegd dat er vanaf 2 januari 2019 een continu parate ambulance op Urk staat. ,,Deze ambulance wordt exclusief voor Urk ingezet, noodsituaties daargelaten, waarvoor geen alternatieve ambulances beschikbaar zijn'', schrijft de minister in zijn brief aan de Tweede Kamer. Wethouder Freek Brouwer noemde dat tijdens de commissievergadering vorige week 'een meerwaarde'.


Tijdens de gesprekken die de minister vorige week heeft gevoerd met de curatoren, het St Jansdal, het medisch bestuur en personeel van de ziekenhuizen en onder anderen burgemeester Pieter van Maaren, is opnieuw naar voren gekomen dat er geen mogelijkheden zijn voor een volwaardige Spoedeisende Hulp en verloskunde in Lelystad. ,,Financieel is dat op langere termijn geen levensvatbaar scenario, ook niet met een beschikbaarheidsbijdrage zoals ik die heb aangeboden en beschikbaar blijf stellen. Voor de acute verloskunde speelt het tekort aan kinderartsen een belangrijke rol, naast de voorwaarde om ook dan een 24/7 operatiekamer beschikbaar te hebben'', stelt de minister. Deze week wordt duidelijk welke zorg tot 1 maart 2019 wel in Lelystad geleverd kan worden. ,,Dan kunnen er afspraken met huisartsen en verloskundigen gemaakt worden over verwijzingen.'' Na 1 maart wordt het bestuur van het ziekenhuis in Lelystad overgedragen aan het St Jansdal. De minister komt binnenkort op Urk praten over de situatie.