Het Urkerland

Derde brug krijgt vorm; aanbesteding in januari

Al jaren wordt er tijdens politieke vergaderingen over gesproken: de derde brug over de Urkervaart. Inmiddels is het ontwerp bekend en staat de aanbesteding gepland voor eind deze maand. ,,Met een jaar of anderhalf zou de brug dan operationeel moeten zijn. Een echte blikvanger wordt het, niet alleen een verbinding tussen twee woonwijken, maar een plek waar wat te beleven valt. Hier wil je straks zijn!'', vertelt wethouder Gerrit Post enthousiast.


De derde brug over de Urkervaart moet vanaf volgend jaar de Oranjewijk en de nieuwbouwwijk Schokkerhoek met elkaar verbinden. Eind vorig jaar is tijdens de raadsvergadering enthousiast gereageerd op de tekeningen die gemaakt zijn door architectenbureau IPV Delft, gespecialiseerd in brugontwerpen. ,,We zijn met een werkgroep twee keer het land in geweest om diverse bruggen te bekijken. We wilden in het ontwerp als gemeente zelf een stem hebben, en dat straks niet overlaten aan de aannemer. Het gaat hier per slot van rekening om een beeldbepalende plek en bouwwerk.'' Uit drie varianten werd uiteindelijk gekozen voor het 'Urker model'. ,,Best grappig, die benaming. Als de brug open staat, zie je namelijk dat het bovenste deel sterk lijkt op een boetnaald. Tijdens de ontwerpfase kreeg deze variant dus al heel snel de naam 'Urker model', legt ambtenaar Willem Jan Wakker, die ook voor het interview is aangeschoven, uit.Modern recreatiegebied


De brug, die wat wethouder Gerrit Post betreft de naam van Michiel de Ruyter mag gaan dragen, heeft een moderne uitstraling, krijgt naast het wegdeel een fietspad én wandelpad, gaat 's avonds verlicht worden en geeft ruimte voor recreatie. ,,Als poerder kun je hier straks goed uit de voeten en langs de vaart aan de Urkerweg-kant willen we ook een voetpad aan laten leggen. Een mooi wandelgebied wordt het daarmee dan ook.''


De derde brug over de vaart is de uitkomst van een langgekoesterde wens uit de plaatselijke politiek. ,,De gemeente Urk is net een popcornmachine die uit zijn voegen aan het barsten is. De groei is enorm sterk, dat is iets dat wij al jaren aan het provinciale bestuur proberen uit te leggen, maar het landde pas goed nadat de provincie zelf een onderzoek liet uitvoeren naar de groei van gemeenten. We steken daar met kop en schouders bovenuit. Deze derde brug is qua ontsluiting een oplossing voor de korte termijn. Met alleen de sluis en de Arie de Witbrug komen we in de knel. Stel je voor dat er echt wat gebeurt op het bedrijventerrein? Je ziet het nu al gebeuren wanneer de brug op een minder goed moment open staat: er ontstaat direct een file.''Oostelijke randweg


Op de langere termijn komt een oostelijke randweg in beeld om de stroom auto's en vrachtauto's in en uit het dorp te kunnen laten rijden. Momenteel loopt er een onderzoek naar zo'n randweg, op initiatief van de gemeentes Urk en Noordoostpolder en de Provincie Flevoland. ,,De verwachting is namelijk dat in 2030 het verkeer op de Domineesweg volledig in de knel komt. Onze voorkeur voor de randweg is een weg die meteen vanaf de carpoolplaats bij de A6 met een boog aansluit op het Urkerdwarspad. Verkeer maakt bij de snelweg dan al de keuze: wil ik naar de maritieme servicehaven, bedrijventerrein, Schokkerhoek en Oude Dorp, óf naar de andere kant van Urk? Dat moet de druk op de Domineesweg verminderen, de ontsluiting van Urk verbeteren, maar ook de toegankelijkheid van polderdorpen richting snelweg vergroten.''Dertigduizend Urkers


De groeicijfers van het dorp houdt de gemeente intussen scherp op het netvlies: ,,Moet je nagaan, we groeien inmiddels twee keer zo snel als de gemeente Noordoostpolder. De verwachting is dat we binnen vijftien jaar van 20.000 inwoners naar 30.000 Urkers gaan. We moeten in groter perspectief gaan kijken en nu al nadenken: waar staan we over vijftien jaar?'' De derde brug is volgens wethouder Gerrit Post een eerste noodzakelijke stap: ,,Volgens berekeningen kan deze brug, nog voordat er zelfs maar huizen in de Schokkerhoek staan, rekenen op zeker achtduizend verkeersbewegingen per dag.''