Het Urkerland

Op zoek naar onderdak leerlingen maritiem

De visserijschool, de maritieme tak van ROC Friese Poort, geniet steeds meer landelijke bekendheid én aantrekkingskracht. Studenten vanuit het hele land kiezen voor een opleiding op Urk. ,,Iets om bijzonder trots op te zijn'', aldus een woordvoerder. Maar het brengt ook een probleem mee: een flink tekort aan gastgezinnen.


ROC Friese Poort is daarom gestart met een actie om nieuwe gastgezinnen te werven die één of meerdere studenten voor de duur van hun opleiding gastvrij willen ontvangen met onderdak en een slaapplaats. ,,Het gaat hierbij niet alleen om zeevisvaartstudenten, maar ook om leerlingen die de opleidingen koopvaardij en binnenvaart volgen.Inloopavond


Wie mogelijk geïnteresseerd is in het worden van gastgezin voor de studenten maritiem, kunnen terecht op de inloopavond die ROC Friese Poort organiseert op donderdag 17 januari. Iedereen is daar van half acht tot negen uur van harte welkom om meer informatie te verkrijgen. Er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen. De visserijschool is te vinden aan de Lange Riet. Meer informatie? Kijk online op rocfriesepoort.nl, zoek op Urk, Lange Riet.