Het Urkerland

Woensdag in de Immanuëlkerk: Biddagconcert

Het Urker Mannenkoor Hallelujah geeft op Biddag, woensdagavond, haar traditionele Biddagconcert in de Immanuëlkerk. Medewerking wordt dit jaar verleend door het Gereformeerd Kerkkoor Urk. De jonge musicus Mark Brandwijk bespeelt het orgel.

Een van de liederen, die woensdag tijdens het Biddagconcert op het programma staan, is het Gebed voor de Urker vissers. Het lied wordt gezongen op de wijze van het lied Uren, maanden, dagen, jaren. Schoolmeester Klaas Koffeman dichtte het lied na de stormramp op 6 maart in het jaar 1883, waarbij achtentwintig Urker vissers op zee omkwamen. De bezoekers krijgen ook de gelegenheid om te zingen. Samen met hen wordt onder andere het Biddaglied van wijlen Hendrik Kramer gezongen: Heer, wij zijn hier in de kerk, om te bidden voor ons werk.


Het Gereformeerd Kerkkoor, dat onder leiding staat van dirigent Thom Hesseling, werkt mee aan de koor- en samenzang. Aanvang van het concert is acht uur, de toegang is gratis, maar er wordt wel gecollecteerd ter bestrijding van de onkosten. Iedereen is van harte uitgenodigd!Sinds 170 jaar


Urk viert sinds 170 jaar 'Biddag voor de visserij' elke tweede woensdag in februari, zo ook aanstaande woensdag. Op voorstel van dominee Jacob Nentjes, een geboren Urker, werd in het jaar 1849 Biddag ingesteld door de kerkenraad van de toenmalige Christelijke Afgescheiden Gereformeerde gemeente. Het Urker Mannenkoor Hallelujah is in januari 1897 opgericht om de gemeentezang, in wat nu de Bethelkerk heet, te ondersteunen. Later kreeg het koor een interkerkelijk karakter en bouwde het landelijke bekendheid op. De huidige dirigent van het mannenkoor is Bert Moll. Het koor hoopt in juni een concertreis naar Zwitserland te maken en zingt op uitnodiging van de Zwitserse kerk bij de herdenking van de Zwitserse reformatie onder Ulrich Zwingli.