Het Urkerland
Groep zeven van de Beatrixschool met meester Albert Kramer. Alle scholieren kregen Groep zeven van de Beatrixschool met meester Albert Kramer. Alle scholieren kregen 'Biddag-placemats'.
0

Samen Biddag houden: school, kerk en gezin

De Urker basisscholen en meerdere kerken vieren dit jaar Biddag vanuit een gezamenlijk gekozen thema: 'Geef ons heden ons dagelijks brood'. De Bijbelverhalen op school en in de kerk zijn op elkaar afgestemd en schoolkinderen kregen deze week een placemat met illustraties en teksten rond het thema.


Alle Urker predikanten en voorgangers ontvingen onlangs een brief met de vraag om samenwerking omtrent Biddag. 'De betekenis van Biddag gezamenlijk overdragen op de kinderen', en: 'Alle inwoners van Urk op verschillende plaatsen bepalen bij Biddag onder hetzelfde thema', dat is wat de initiatiefnemers - de Prinses Beatrixschool, dominee J. van Vulpen en jongerenwerker Jan Post - graag willen.Waarde onderstrepen


,,Het idee is om de Bijbelverhalen die op school behandeld worden, aan te laten sluiten bij de Biddagpreek van de ochtenddienst. De psalmen die aan de groepen worden geleerd, kunnen in de dienst worden aangehaald of gezongen", laten zij weten. Deze week starten de leerkrachten met een verhalenserie over Elia. De preek zou in aansluiting daarop in de kerken moeten gaan over 'Het gebed van Elia om regen'. De donderdag na Biddag wordt in de klas over de preek gesproken als afronding. In samenspraak met Landelijk Contact Jeugdwerk is een placemat uitgedeeld, als activiteit voor thuis. ,,Op deze manier willen we de waarde van Biddag onderstrepen voor de volgende generatie. Biddag op Urk is een bijzondere dag. We danken voor Gods zorg en bidden om Gods zegen voor gewas, arbeid en visserij. Veel bedrijven en winkels sluiten hun deuren, alle scholen geven vrij, zodat ieder in de gelegenheid is om naar de kerk te gaan. Door vanuit één thema te werken, krijgen de kinderen nog meer beleving bij Biddag. Ouders of verzorgers kunnen met hun kinderen de verhalen en psalmen lezen en zingen, die op de placemat staan. ,,Zo kunnen thuis hierover ook gesprekken ontstaan."