Het Urkerland

Leah is 1.800ste Boekenbasbaby

Baby Leah ten Napel is de 1.800ste deelnemer aan het Boekenbasproject op Urk. Donderdagmiddag werd ze samen met haar moeder Greetje ten Napel door de organisatie in het zonnetje gezet. Dinie Ras - al negentien jaar Boekenbasmoeder - overhandigde hen bloemen en een boekje. De Gemeente Urk biedt Boekenbas gratis aan aan elk eerste kind in een gezin. Via het consultatiebureau ontvangen de jonge ouders de uitnodiging om mee te doen aan het voorleesprogramma. De Boekenbasmoeder bezoekt het gezin en stimuleert de ouders om al vroeg met voorlezen te beginnen en neemt bij elk bezoek bij de ontwikkeling passende materialen mee. De Boekenbasmoeders volgen regelmatig cursussen op het gebied van taalontwikkeling van het jonge kind en over het belang van voorlezen.