Het Urkerland

Obadjaschool breidt uit met een tweede lokaal

Sinds vorig jaar september kunnen negen leerlingen die daarvoor nog naar de Obadjaschool in Zwolle moesten, op Urk voor onderwijs terecht. De Zwolse school vond namelijk onderdak in de Petrus Dathenusschool. Volgend schooljaar wordt de capaciteit uitgebreid met nog een extra lokaal. Vorige week werd daarom een open middag gehouden om belangstellenden een kijkje in de klas te laten nemen.


Het is een grote wens van de Obadjaschool: thuisnabij (speciaal) onderwijs kunnen bieden. ,,De samenwerking met de Petrus Dathenusschool is uniek. De leerlingen van de Obadjaschool hebben hier hun plaats gevonden tussen de andere leerlingen. Een mooi voorbeeld daarvan is het buddy-project. De groepachters van de Petrus Dathenusschool mochten solliciteren naar de functie van buddy en begeleiden de leerlingen van de Obadjaschool naar bijvoorbeeld fysiotherapie en logopedie. Ook helpen ze bij bepaalde lessen'', aldus Arco Hak (links op de foto) directeur van de Obadjaschool. ,,De directies en ib'ers van de plaatselijke reformatorische scholen hebben samen met de directie, de ib'er en de orthopedagoog van de Obadjaschool besproken wat de volgende stap zou kunnen zijn. We hebben besloten om volgend schooljaar te starten met twee groepen: een groep 3, 4, 5 en een groep 6, 7, 8.'' De huisvesting blijft in de Petrus Dathenusschool aan de Vlechttuinen. ,,We zijn daar erg blij mee. Ons personeel en de leerlingen voelen zich hier erg thuis.''


Rechts op de foto staat Arie Trouwborst van de Obadjaschool.