Het Urkerland

Gemeente denkt na over nieuw afvalbeleid

De gemeente bezint zich op het invoeren van een nieuw systeem voor afvalinzameling. Daar is een tijdje geleden een werkgroep voor ingesteld. De werkgroep, die bestaat uit raadsleden, medewerkers van de gemeente en van afvalinzamelaar ROVA, denkt na over de vraag 'hoe kunnen we goed met ons afval en de grondstoffen omgaan'. Daarnaast is een aantal inwoners gevraagd om zitting te nemen in een zogenoemde klankbordgroep om de werkgroep van feedback te voorzien. Pas nadat ook de klankbordgroep de plannen vanuit de werkgroep heeft doorgenomen, worden ze besproken in de gemeenteraad. Wethouder Geert Post is verantwoordelijk voor dit dossier.