Het Urkerland

Israëlavond over 'Special in Uniform'

Journalist Eli Mandelbaum en luitenant Tiran Attia uit Israël komen op maandag 17 juni naar Urk om te spreken over het project 'Special in Uniform' van het Israëlische leger (Israël Defense Forces). 'Special in Uniform' is een programma dat jongeren met een verstandelijke of lichamelijke beperking de kans biedt om te dienen in het leger van Israël. Zo kunnen jongeren met een beperking voldoen aan de dienstplicht, die geldt in Israël vanaf 18 jaar. 'Special in Uniform' bereidt de jongeren ook voor op de samenleving en een baan na de dienst in het leger. Aan het eind van de avond is er gelegenheid om vragen te stellen. De lezing vindt plaats in De Koningshof. De inloop is vanaf half acht, de avond start om acht uur.