Het Urkerland

Urk is grootste vervuiler met 207 kilo afval

De afvalinzameling gaat op de schop. De gemeente voert namelijk het lijstje van afvalinzamelaar ROVA aan als het gaat om slechtste scheiders, duurste klanten en de gigantische hoeveelheid restafval van 207 kilo per hoofd van de bevolking per jaar. Urk hanteert nu het Gemac-systeem, waarbij het huisvuil tegen een vast tarief wordt opgehaald.


De mensen van ROVA komen op Urk bij 6.022 huishoudens het afval ophalen. In totaal wordt via ROVA bij 351.626 woningen in 23 gemeenten in Nederland het huisvuil verwerkt. In de meeste andere gemeenten wordt gewerkt met het Diftar-systeem, waarbij de hoeveelheid afval de kosten bepaalt; burgers betalen dus alleen voor het afval dat ze laten ophalen. Tot 1 januari 2008 gold dat ook voor Urk, maar de gemeente stapte dat jaar over op het Gemac-systeem waarbij de kosten vast zijn en de grijze container elke twee weken aangeboden kan worden. Aanvankelijk waren de cijfers positief: er werd veel meer afval aangeboden, beter gescheiden en de verwachte kostenstijging viel mee. Maar dat is een decennium later wel anders, zo blijkt uit gegevens van ROVA. Met 207 kilo restafval per inwoner per jaar voert Urk de lijst aan als grootste vervuiler. Ter vergelijking; in Oost-Gelre wordt jaarlijks per inwoner 38 kilo huisvuil aangeboden. En die enorme hoeveelheid afval op laten halen kost geld. Met een gemeentelijke afvalstoffenheffing van 250 euro is een Urker fors duurder uit dan de afvalstoffenheffing die de gemiddelde ROVA-gemeente hanteert met ruim 174 euro. In Aalten zijn de mensen het goedkoopst uit met ruim 116 euro, maar daar wordt ook slechts 47 kilo restafval per inwoner per jaar aangeboden. Ook qua afvalscheiding scoort Urk opvallend: het scheidingspercentage van slechts 44 procent staat in schril contrast met de 'neuverheid' van de al eerder genoemde Oost-Gelrenaren waar maar liefst 89 procent van het afval netjes wordt gescheiden.


Voor de gemeente reden genoeg om een ander afvalinzamelsysteem te willen invoeren. Inmiddels is een werkgroep, bestaande uit raadsleden, medewerkers van de gemeente en van ROVA, ingesteld. Ook is een aantal inwoners gevraagd voor een zogenoemde klankbordgroep om de werkgroep van feedback te voorzien. Volgens wethouder Geert Post wordt er na de zomervakantie meer duidelijk.