Het Urkerland

RIEC: 'Urker cultuur kwetsbaar voor criminaliteit'

Het RIEC (Regionale Informatie en Expertise Centrum) van Midden-Nederland constateert in een recent rapport dat de ons-kent-ons cultuur op Urk een mogelijke voedingsbodem is voor ondermijnende criminaliteit. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de burgemeester. Ondermijnende criminaliteit is de vorm van criminaliteit waarbij de onderwereld zich mengt met de bovenwereld. De voornaamste criminele activiteiten op Urk zijn volgens het rapport de smokkel, handel en het gebruik van met name harddrugs. Ook mensenhandel in de vorm van arbeidsuitbuiting van voornamelijk allochtonen in de visindustrie blijkt een groot probleem. 


Het rapport publiceerde daarnaast een aantal factoren die het criminele klimaat op Urk bevorderen. Op de eerste plaats staat de ons-kent-ons cultuur. Daarnaast zijn de internationale handel en transport kwetsbare sectoren, deze sectoren zijn in zware tijden makkelijk benaderbaar door criminelen. Ook spreekt het rapport van een algemene acceptatie van 'zwart' geld en de vele internationale contacten die smokkelen makkelijker maken. ,,We waren al langer serieus bezig met een plan van aanpak omtrent de bestrijding van ondermijnende criminaliteit, dit rapport zullen we daar ook bij gebruiken" aldus Eef de Vries, woordvoerder namens de gemeente Urk. ,,Het rapport stipt wel een aantal dingen aan die herkenbaar en bekend zijn." De gemeente heeft een samenvattende infographic gepubliceerd, deze is te zien via deze link