n Het Flevo-landschap is gestart met voorbereiding fietspad Urkerveld.
n Het Flevo-landschap is gestart met voorbereiding fietspad Urkerveld. Foto: Het Urkerland

Werk aan fietspad Urkerveld is gestart

Algemeen

In verband met de aanleg van het fietspad in project Urkerveld, zijn de mensen van Het Flevo-landschap gestart met bomenkap in het Urkerbos. ,,Ook zijn de werkzaamheden bedoeld om het stenenreservaat beter zichtbaar te maken'', aldus een woordvoerder van Het Flevo-landschap.

Bij de gronddeal die nodig is voor realisatie van de Maritieme Servicehaven en dit jaar werd overeengekomen met de Noordoostpolder, zat ook 29 hectare grond ten noorden van Urk. In dit gebied tussen het Urkerbos en de aansluitende agrarische akker wordt 'nieuwe natuur' gerealiseerd met als naam Urkerveld. In samenwerking met de gemeente en provincie wordt er een betonnen fietspad aangelegd én een nieuwe dijkovergang. Maar zover is het nog niet, aldus Eef de Vries, woordvoerder van de gemeente: ,,Het fietspad en de dijkovergang bevinden zich nog in de aanbestedingsfase. We zijn nog in onderhandeling met de grondeigenaren hierover.'' Desalniettemin is Het Flevo-landschap al met de voorbereidende werkzaamheden begonnen. Eef de Vries: ,,Daar weten wij niet van.'' In het plan Urkerveld is te lezen dat het gebied deels plas-drasgebied wordt en het de bedoeling is om een overgangszone te maken van het bos naar de dijk en het agrarisch gebied. Het nieuwe fietspad moet ervoor zorgen dat de paden van de dijk en het bos met elkaar verbonden worden en het stenenreservaat een meer prominente plek krijgt. ,,Eenvoudige aanduidingen met tekst kunnen worden geplaatst zodat de historie van het gebied nog meer gaat leven en de aantrekkelijkheid en educatieve mogelijkheden ervan worden vergroot.''