Het Urkerland

Kanjerdag op de Beatrixschool

De Beatrixschool organiseert ieder schooljaar in een van de eerste weken, de gouden weken, een kanjerdag. Begin deze week mochten de kinderen van groep acht spelletjes uitzoeken die opgesteld werden op het schoolplein. Deze spelletjes werden afgelopen woensdag gedurende de dag door alle groepen gebruikt tijdens hun speciale buitenspeeluurtje. De kanjerdag is bedoeld als gezellige dag voor de kinderen om op een leuke manier kennis te maken met hun nieuwe klasgenootjes. Zo leren de leerlingen goed met elkaar om te gaan. Het tweede deel van de dag gingen de kinderen binnen aan de slag met de groepsregels, ook hier werd op een speelse manier kennis mee gemaakt. De kanjerdag was niet alleen een succes voor de kinderen, er waren ook veel ouders op de been, voor hen ook een mooie gelegenheid tot kennismaking.