Het Urkerland

Klaasje de Bruine wordt 90 jaar

Klaasje de Bruine mocht afgelopen week haar negentigste verjaardag vieren. Dinsdag was het zover, op donderdag kwam wethouder Freek Brouwer langs met bloemen en felicitaties en op zaterdag werd de verjaardag gehouden in het restaurant van de Talma. Klaasje woont alweer geruime tijd in de Talma. Daarvoor woonde ze op diverse plekjes op Urk, maar ze begon met haar man Johannes in de polder. In 1992 overleed haar echtgenoot plotseling. Ze hadden samen zes kinderen gekregen: drie jongens en drie meiden. Inmiddels heeft Klaasje ook vele klein- en achterkleinkinderen mogen krijgen. Qua gezondheid gaat het de laatste jaren wel wat minder, ze levert steeds opnieuw een beetje in.