Het Urkerland

Nieuw afvalbeleid is in de maak

De gemeente is bezig met het opzetten van een nieuwe manier van afvalinzameling. Urk voert namelijk het lijstje van afvalinzamelaar ROVA aan als het gaat om slechtste scheiders, duurste klanten en een gigantische hoeveelheid restafval van 207 kilo per hoofd van de bevolking per jaar. Sinds 2008 wordt er gebruik gemaakt van het Gemac-systeem waarbij het huisvuil tegen een vast tarief wordt opgehaald. Met een gemeentelijke afvalstoffenheffing van 250 euro is een Urker fors duurder uit dan de afvalstoffenheffing die de gemiddelde ROVA-gemeente hanteert met ruim 174 euro. Volgende week wordt de gemeenteraad bijgepraat over de scenario's voor een nieuw systeem.