Het Urkerland

Samen op reis in geloofsopvoeding

De interkerkelijke week van de geloofsopvoeding is met gebed van start gegaan. In veel van de plaatselijke kerken werd voor dit initiatief van de interkerkelijke werkgroep Kerk, school en gezin, zondag voorbede gedaan. De komende week staat onder het thema 'Samen op reis' bol van de activiteiten.

Naar aanleiding van de ongeregeldheden in maart van dit jaar ontstond bij de werkgroep het project waarin aandacht gevraagd wordt voor thema's zoals omgang met de naaste, roeping als christen en de plaats in de samenleving. ,,Het gaat dan niet alleen om de persoon, maar ook onze plaats binnen het gezin, op school en in de kerk'', vertelt Sjoerd Bakker, die als jeugdpastor van de GKU bij het project betrokken is. ,,Tijdens deze Interkerkelijke week van Geloofsopvoeding slaan we dan ook de handen ineen rond het thema: 'Samen op reis'. We zijn immers met elkaar op reis, ook over kerkmuren heen? Maar boven dit alles staat de belofte dat we uiteindelijk niet alleen hoeven te gaan in het leven, tijdens onze levensreis is God er bij, samen op reis'', aldus Jan Post, jongerenwerker bij de Maranathakerk.Daniël staat centraal


Het Bijbelverhaal van Daniël, die in den vreemde zijn God en Zijn geboden bleef eren en er in slaagde om tot een hoge positie in het koninkrijk van Babylonië te komen, staat centraal op de scholen die meedoen met het project.


Daarnaast is het de bedoeling dat deze geschiedenis behandeld wordt tijdens de preken van aanstaande zondag. En ook op de zondagsscholen en kindernevendiensten wordt er aandacht aan het thema besteed.Middelbare scholen


Daarnaast wordt er op de verschillende basisscholen deze week gewerkt met dit thema, maar ook ouders worden uitgenodigd om mee te praten. Op zowel het Berechja College als de Pieter Zandt staan ouderavonden gepland met elk drie sprekers die vertellen over opvoeding en de wetenschap, opvoeding en de Bijbel en opvoeding en maatschappelijke relevantie. Er is ruimte voor ontmoeting, gesprek en vragen stellen.