Het Urkerland

Afscheid van 105 jaar ervaring

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Starfish werd er stilgestaan bij het afscheid van vier collega's. En niet zomaar een paar collega's, in totaal staan ze garant voor 105 jaar werkervaring. Evert is in 1988 in dienst gekomen, 32 jaar werkervaring. Albert in 1984, 36 jaar, Hiltje Johanna in 2014, zes jaar en Christina in 1989, 31 jaar werkervaring. Met een bos bloemen, een gedenkbordje, een paar warme woorden en een warm applaus van de gasten werden ze bedankt voor de fijne samenwerking. Op de foto v.l.n.r.: Evert Kramer, Albert van Veen, Hiltje Johanna Hoekstra, directeur Albert Snoek en Christina Hakvoort.