Het Urkerland

Samen zingen en bidden voor de visserij

Biddagconcert met Urker Mannenkoor Hallelujah en Klein maar Dapper

Het Urker Mannenkoor Hallelujah met dirigent Bert Moll geeft op woensdag 12 februari haar traditionele Biddagconcert in de Immanuëlkerk. Medewerking wordt dit jaar verleend door het Urker kinderkoor Klein maar Dapper onder leiding van Daniël Post. De talentvolle jonge musicus Mark Brandwijk bespeelt het orgel.De tweede woensdag in februari is al 170 jaar de Urker biddag voor de visserij. De dag werd in 1849 door de kerkenraad van de toenmalige Christelijke Afgescheiden Gereformeerde gemeente ingesteld, de 'moedergemeente' van alle afgescheiden kerken op Urk. Dat gebeurde op voorstel van de bekende dominee Jacob Nentjes, die zelf een geboren Urker was.Een van de liederen die op het programma staan is het Gebed voor de Urker vissers, op de wijze van 'Uren, maanden, dagen, jaren'. Dit lied werd gedicht door de Urker schoolmeester Klaas Koffeman na de stormramp op 6 maart 1883 waarbij 28 Urker vissers in de golven omkwamen. Samen met de bezoekers zal ook het Biddaglied van wijlen Hendrik Kramer worden gezongen (Heer, wij zijn hier in de kerk, om te bidden voor ons werk).Het Urker Mannenkoor Hallelujah is de oudste zangvereniging van Urk. Het koor werd in januari 1897 opgericht om de gemeentezang in wat nu de Bethelkerk heet te ondersteunen. Later kreeg het koor een interkerkelijk karakter en bouwde het landelijke bekendheid op.Kinderkoor Klein maar Dapper, dat net als het mannenkoor in klederdracht optreedt, startte in september 1967. Het koor is onder meer bekend van het jaarlijkse optreden bij Zang op Hemelvaart.Het Biddagconcert 2019 begint om acht uur (20.00 uur) in de Immanuëlkerk. De toegang is vrij. Wel is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.