Het Urkerland

12 kandidaten voor burgemeestersvacature

Commissaris van de Koning Leen Verbeek heeft op de burgemeestersvacature twaalf sollicitaties ontvangen. Onder de sollicitanten bevinden zich twee vrouwen en tien mannen.

Acht van de twaalf sollicitanten hebben ervaring in het dagelijks bestuur. De politieke verdeling is als volgt: vier SGP'ers, twee CDA'ers, één PVV'er, één VVD'er, één van de ChristenUnie en één van een lokale partij. Van twee kandidaten is geen politieke achtergrond bekend. De gemeente is sinds het vertrek van Pieter van Maaren in september van vorig jaar op zoek naar een nieuwe burgemeester. Ineke Bakker neemt in de tussentijd het ambt waar.Hoe verder


Op 16 januari 2020 heeft de gemeenteraad het profiel voor de nieuwe burgemeester vastgesteld. De komende tijd staat voor de commissaris van de Koning in het teken van het inwinnen van informatie en het voeren van sollicitatiegesprekken. De commissaris let daarbij op de benoembaarheid van een kandidaat. Daarna zal hij met de vertrouwenscommissie uit de raad een selectie van kandidaten bespreken. Deze commissie gaat met die kandidaten in gesprek. Zij brengt verslag van bevindingen uit aan de gemeenteraad en bereidt de aanbeveling voor. Het is uiteindelijk aan de raad om de beste kandidaat voor Urk te kiezen. Tegelijkertijd zendt de commissaris een rapportage aan de minister met daarin zijn oordeel over de procedure. De minister legt deze voordracht aan de Ministerraad voor, waarna de burgemeester bij Koninklijk Besluit wordt benoemd. In september kan de gemeente Urk zijn nieuwe burgemeester verwachten.