Het Urkerland

Onderzoek naar faillissement van het ziekenhuis afgerond

Het onderzoek van de commissie Van Manen naar het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen is afgerond en het oordeel luidt: het verliep onnodig ongecontroleerd.

De commissie laat weten dat: ,,Inschattingsfouten van alle betrokken partijen ervoor zorgden dat te lang werd gedacht dat het wel goed zou komen. Patiƫnten zijn de dupe geworden binnen een stelsel dat er juist op gericht moet zijn hen te beschermen.'' De commissie onderzocht wat er zich precies heeft afgespeeld, met als doel om lessen te trekken voor beleidsmakers en ziekenhuisbestuurders. Een combinatie van factoren gaf de doorslag: ,,Er was sprake van een dalend aantal patiƫnten en stijgende kosten. Dit leidde tot een steeds grotere afhankelijkheid van Zilveren Kruis als zorgverzekeraar. Plannen om de situatie te verbeteren kwamen er wel, maar kregen weinig steun van de medische staf, onder meer door moeizame onderlinge verhoudingen en wantrouwen richting bestuurders en aandeelhouders. Pogingen om met omliggende ziekenhuizen tot samenwerking te komen leidden tot niets.''