Het Urkerland

Wim de Boer plotseling overleden

Dinsdagmorgen kwam het bericht dat Wim de Boer plotseling op 76-jarige leeftijd is overleden. Wim de Boer betekende vele decennia bijzonder veel voor de visserijsector. De belangen van de vissers behartigde hij als bestuurslid van PO Urk en van de Federatie van Visserijverenigingen en VisNed. 

Wim de Boer startte in 1958 als 14-jarige zijn vissersloopbaan en werd op 18-jarige leeftijd al schipper op één van de schepen van het familiebedrijf Rederij L. de Boer. Naast een deskundig visserman ontwikkelde hij zich tot een uitstekend bestuurder en vertegenwoordiger van de bedrijfstak. Ook gold hij binnen de Nederlandse visserij als pionier met betrekking tot het omvlaggen naar kotters onder Engelse vlag. Zo bekleedde hij lange tijd een functie binnen de Engelse National Federation of Fishermen’s Organisations.

Wim de Boer was een markant en visionair man, die vele jaren pro deo zijn beste krachten gegeven heeft aan de nationale en internationale belangenbehartiging. Ook was hij een pionier in de relatie met de wetenschap, RIVO, Imares, WMR maar ook naar de internationale club van visserijbiologen ICES.