Het Urkerland
Ook op de Johannes Calvijnschool worden leerlingen voorlopig elke dag verwacht. Ook op de Johannes Calvijnschool worden leerlingen voorlopig elke dag verwacht.
0

Basisonderwijs houdt rooster vast tot juni

Niet alle ouders waren er gelukkig mee, maar op de basisscholen is vorige week vastgesteld dat het huidige rooster goed werkt. Het wordt in elk geval tot aan Pinksteren voortgezet. De week erop worden wellicht verdere versoepelingen van kracht.


Schoolvereniging Rehoboth

Directeur Johan de Jong van Schoolvereniging Rehoboth: ,,De eerste ervaringen zijn positief. Onderwijskundig gezien is het goed om elk kind elke dag op school te zien. We ervaren ritme, structuur en veel rust voor de kinderen. We wachten af of de overheid verder versoepelt en bepalen dan hoe we met ingang van juni verder gaan."

Reformatorische scholen

Schooldirecteur Sjoerd Post van de Johannes Calvijnschool hoorde ook binnen de reformatorische schoolvereniging positieve geluiden. ,,Van ouders kregen we geen enkele klacht en dat komt vooral doordat kinderen nu thuis niet meer aan de slag hoeven. Ze krijgen, net als voorheen, alleen het reguliere huiswerk mee. Op school doen ze alle kernvakken."

Over de hele linie zijn slechts enkele leerlingen thuis gebleven vanwege klachten of uit voorzorg. Ook enkele leerkrachten werken alleen vanuit huis.

Middelbaar onderwijs

Middelbare scholen werken toe naar de gedeeltelijke heropening van het gebouw na Pinksteren. Locatiedirecteur Wim van Gent van de Pieter Zandt: ,,We gaan maatwerk leveren. Sowieso willen we elke leerling minimaal een keer per week in de mentorles hebben, maar daarnaast zal het zo zijn dat leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, vaker uitgenodigd worden om langs te komen. Uiteraard in kleine groepen tegelijk. We kunnen maximaal een kwart van de leerlingen tegelijk op school hebben."