Het Urkerland

’t Kompas weer gedeeltelijk open

Zorggroep Oude en Nieuwe Land opent vanaf volgende week bijna alle woonzorglocaties voor bezoek en dat betekent dat ook ’t Kompas, conform de richtlijnen, vanaf volgende week gefaseerd open gaat voor bezoek. Voor elke locatie is een plan van aanpak gemaakt. ’t Kompas gaat woensdag van start met de versoepeling van de bezoekregels. Elke bewoner mag één vaste bezoeker ontvangen, partners krijgen hierbij voorrang. De bezoeker mag één keer per week, maximaal drie kwartier, langskomen. Elke week wordt opnieuw geëvalueerd of de regels verder kunnen worden versoepeld of juist weer moeten worden aangescherpt.