Het Urkerland
De gemeente en afvalinzamelaar Rova zijn De gemeente en afvalinzamelaar Rova zijn 'uitermate tevreden' over de effecten van het maandelijks ophalen van restafval.
0

'Weinig klachten over afvalbeleid'

Afgezien van een 'handjevol' klachten over stankoverlast vanwege de maandelijkse ophaalfrequentie van het restafval, krijgt de gemeente nauwelijks negatieve reacties over de nieuwe wijze van afvalinzameling. Dat vertelt een woordvoerder. De gemeente gaat na de zomervakantie evalueren, een plan op maat voor het Oude Dorp laat op zich wachten.

Volgens de gemeente komen er in het algemeen heel weinig negatieve reacties binnen over de nieuwe werkwijze. ,,De opmerkingen die we horen gaan vooral over stank door luiers in de grijze container. Hiervoor zijn oplossingen, die we communiceren in een afvalwijzer die deze week wordt gedrukt.'' De gemeente en Rova zijn 'uitermate tevreden' over de goede resultaten na het eerste kwartaal van 2020. ,,53 procent van het afval kan opnieuw gebruikt worden. Dat is een groei van twaalf procent én resultaat dat al geboekt is vóórdat de wijzigingen plaatsvonden.'' Na de zomervakantie staat een evaluatie gepland.