Het Urkerland

Minderheid in raad is tegen spoedwet corona

Hart voor Urk heeft donderdag in de raad aan de bel getrokken over de spoedwet corona, die door het kabinet wordt voorbereid. Volgens de partij wordt daarmee de vrijheid van burgers ingeperkt. Indiener Frans Lucas Brouwer kreeg voor zijn motie steun van Gemeentebelangen en de PVV. Raadslid Hendrik Wakker (PVV) zei erbij dat Nederland dreigt af te glijden naar het niveau van politiestaat China. Hans Crebas (CDA) vond het juist onzinnig dat door diverse partijen het beeld werd opgeroepen dat Nederland op weg is een seculiere dictatuur te worden. Een meerderheid sprak zich uiteindelijk uit tegen de motie. Dat kwam voornamelijk omdat de precieze inhoud van de wet nog niet bekend is.