Het Urkerland

Gezonde én veilige omgeving

De gemeente en Waypoint Urk vernieuwen de samenwerking op het gebied van preventie en voorlichting in het kader van verslavingszorg. Deze samenwerking is vastgelegd in een meerjarig contract, dat afgelopen woensdag ondertekend werd door wethouder Freek Brouwer en Martina van der Veen van Waypoint Urk. 

Waypoint is het informatiepunt voor de inwoners van Urk op het gebied van verslavingszorg. Hiervoor houdt Waypoint spreekuren, preventielessen in het basisonderwijs en cursussen. Wethouder Freek Brouwer: ,,Dit zijn belangrijke pijlers binnen het beleid Durf! van de gemeente Urk. Met de samenwerking is een belangrijke stap gezet naar het creëren van een gezonde en veilige omgeving voor onze jeugd.''