Het Urkerland

Kaarten voor SCAB Skoel: Hoe hard groeit Urk?

Hoe groeit Urk naar 2050 toe? Aankomende donderdagavond is dát het thema van SCAB Skoel. Er zijn nog steeds kaarten te verkrijgen in de bieb en via www.flevomeerbibliotheek.nl

Waar gaat de avond over?

Dat Urk ook anno 2020 nog zou groeien en bloeien was ten tijde van de inpoldering ondenkbaar. De verwachting was dat het vissersdorp zou uitsterven en grote delen van het Urkerland gingen tot de gemeente Noordoostpolder behoren. Maar Urk groeit hard. Heel hard. Niet alleen kent ons dorp één van de hoogste geboortecijfers van ons land, maar ook op economisch gebied is Urk booming. Daarbij komt dat Urkers behoorlijk honkvast zijn.

Het gevolg: wachtlijsten voor woningen, prijzen die de pan uit rijzen en geen vierkante meter industriegrond meer te koop. De groeiprognoses geven aan dat Urk opnieuw tegen zijn grenzen aan gaat lopen. Wachten we dit moment lijdzaam af of is het tijd om nu al in actie te komen?

Te gast:

Op donderdag 17 september belichten vier sprekers dit thema; elk vanuit hun eigen unieke invalshoek: Meindert Kramer, Lub Post, Eva Vriend en interim-burgemeester Ineke Bakker zijn te gast. Daarnaast is er gelegenheid voor het stellen van vragen en voor discussie. Iedere bijdrage wordt afgewisseld met muzikale intermezzo’s, ditmaal verzorgd door stadsdichter Fokke Geert Hoekstra. In verband met de geldende voorschriften vindt deze editie plaats in De Koningshof.