Het Urkerland

Dringende oproep voor zorg

Nu de tweede coronagolf aan de gang is, wordt de vraag naar extra zorgpersoneel steeds groter. Bovendien zitten er momenteel minder zorgmedewerkers in het systeem dan tijdens de eerste golf. Daarom wordt er dringend opgeroepen: als je wilt en kunt bijspringen, meld je dan aan via www.extrahandenvoordezorg.nl. Zorgorganisaties registreren zich ook via de website en het systeem brengt vraag en aanbod bij elkaar. Hoe meer medewerkers met een ingevuld profiel in het systeem staan, hoe meer matches er direct gemaakt kunnen worden om de druk te verlichten. Tijdens de eerste golf zijn er negentig extra handen geplaatst bij zorginstellingen in Flevoland. Met name gediplomeerde Verpleegkundigen/Verzorgenden zijn nu weer hard nodig.