Het Urkerland

Talma Urk: Minder bezoek, geen lockdown

Talma Urk scherpt de maatregelen verder aan, na de persconferentie van het kabinet van afgelopen dinsdagavond. Bezoek van familie aan bewoners in de Talma en Het Dok blijft in tegenstelling tot afgelopen voorjaar wel mogelijk, maar beperkt en onder voorwaarden.

,,Van de eerste coronagolf hebben we geleerd dat we niet terug willen naar een lockdown", zegt directeur Wilfred Muller. ,,Elke cliënt mag nu drie unieke bezoekers per dag ontvangen, dat waren er tot nog toe zes. Dit met uitzondering van de partner, die mag meerdere keren per dag op bezoek. We vragen iedereen om bij binnenkomst en op de begane grond een mondkapje te dragen."

Beide zorgcentra blijven de vaste bezoektijden in ochtend, middag en avond hanteren. De eerste contactpersoon van elke bewoner wordt geïnformeerd, met het verzoek die informatie te delen met de rest van de familie. Medewerkers ontvingen thuis een brief met daarin opnieuw de verwachtingen die de directie van hen heeft. Personeel draagt mondkapjes in contact met bewoners. Kantoorpersoneel werkt zoveel mogelijk thuis en van iedereen wordt ook in de privésituatie een verantwoorde houding verwacht.

Muller: ,,Als je na je dienst je uniform uittrekt, houd je verantwoordelijkheid niet op. Medewerkers zijn zich hiervan gelukkig ook bewust en doen er alles aan om zorgvuldig te zijn. We hebben inmiddels gelukkig voldoende beschermende materialen, dus dat is veel beter geregeld dan in het voorjaar."