Het Urkerland

RIVM: 'Meer ambulances nodig in regio Flevoland'

Het RIVM heeft berekend hoeveel ambulances er in Nederland nodig zijn en daaruit is naar voren gekomen dat er in de regio Flevoland twee ambulances bij moeten komen. 

In heel Nederland zouden er 20 extra ambulances moeten komen, aldus het RIVM. ,,De uitgangspunten van het rekenmodel zijn aangepast en er zijn extra ambulances toebedeeld aan regio’s waar de werkdruk erg hoog is. Ook zijn er in 2019 meer ritten gereden’’, luidt de verklaring. 

Urk heeft sinds het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen een eigen vaste ambulancestandplaats op de Zwolse Hoek. Een voorziening, waar, aldus wethouder Freek Brouwer, ‘voor geknokt is en die zeker zal blijven’